Nieuws

Steek energie in de buurt

De NAM vraagt bewoners en buurtverenigingen naar aanleiding van zijn 70-jarig bestaan om ideeën voor projecten die ten goede komen aan stad, buurt of vereniging.

Het bestuur wil als vereniging ook een voorstel indienen. Er is al een eerste brainstormsessie geweest maar van goede ideeën heb je nooit te veel.

Weet je iets leuks voor de buurt? Doe een briefje in de bus bij Jan, Oranjestraat 25 of laat het ons weten via oranjebuurtassen@gmail.com).

zie deze LINK voor meer info van het project van de NAM.