Lid worden?

Als u onze doelen ondersteunt, bent u (en natuurlijk ook uw eventuele huisgenoten) van harte welkom om lid te worden. Maak daartoe € 10 (dit is de jaarlijkse contributie per jaar per adres) over op rekeningnummer
NL44RABO 011.64.76.281 t.n.v. Buurtvereniging Oranjestraat e.o. en vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer.

Meer informatie ? neem contact op met Frits van Leer (penningmeester)