Bedrijvigheid in de Oranjebuurt

Henk Horlings – nieuwe pianoleraar in de wijk?

Nou, in de wijk ben ik misschien nog wat nieuw, maar eigenlijk ben ik al pianoleraar sinds 29 juni 1984. Op die dag haalde ik mijn diploma docerend musicus piano aan wat toen nog het Ste- delijk Conservatorium heette in Groningen.En toen?

Tweede helft jaren ‘80 ben ik voor mezelf begonnen met een pianolespraktijk en het leiden van koren. Zo verdiende ik een boterhammetje bij mekaar. Want de werkgelegenheid, en al he- lemaal in de softe sector waartoe ook muziekscholen behoorden, was slecht. Na een jaar of tien bedacht ik mij dat ik misschien meer bezig was met bewijzen dat ik zonder bijstand kon leven dan dat ik inhoudelijk met muziek bezig was.

Kortom, niet meer happy dus als zelfstandig musicus. Ik ben mij daarom, nu alweer zo’n 20 jaar terug, via de Hanzehogeschool gaan omscholen tot Sociaal Juridisch Dienstverlener en sindsdien werkzaam binnen het domein van de sociale zekerheid.

En nu?

Toen de rust na een ingrijpende verbouwing van ons huis in de Julianastraat en andere belangwekkende zaken wat begon terug te keren ben ik weer wat begonnen met piano studeren. En of het de ontspanning was waardoor ik me eindelijk echt met mu- ziek bezig kon houden…? Ik merkte althans dat ik zo mogelijk nog veel meer plezier in pianospelen had dan vroeger.

En dat plezier wilde ik graag delen. En nog steeds! Daarom be- sloot ik weer pianolessen te gaan geven. Voor eerst nog op be- scheiden schaal hoor, want ik heb er nog een baan naast, maar met niet minder plezier.

Lees mijn hele verhaal over de pianoles en mijn muziekgeschiedenis op pianoles-assen.nl Henk Horlings, Julianastraat 13, telefoon: 0592-311584 / 06-15077013.