Nieuws

Fietsenstalling Citadel dicht

Voorgeschiedenis

Dat de fietsenstalling dicht gaat stond voor het eerst in de krant op 22 mei j.l., in Berichten van de Brink, onder de titel Verbod (brom)fietsen parkeergarage Citadel. Vanaf die datum had iedereen het recht bezwaar te maken tegen dit zogeheten Verkeersbesluit. Bij een Verkeersbesluit is dit overigens de normale gang van zaken. Dan is er geen inspraak vooraf, alleen door bezwaar te maken hebben mensen invloed.

Het lijkt erop dat heel Assen dit Verkeersbesluit over het hoofd gezien heeft. Er kwamen maar twee bezwaarschriften binnen. In allebei werd aangevoerd dat je bij de fietsenstalling binnen zicht houdt op je fiets als je de kar terugzet nadat je de boodschappen in je fietstas geladen hebt. Buiten is dat niet zo. Dan moet je je volgeladen fiets onbeheerd laten staan om de kar binnen te stallen. een mogelijkheid om de kar buiten neer te zetten komt er namelijk niet.

De gemeente wees de bezwaarschriften af: de bezwaarmakers wonen te ver weg, zij kunnen wel naar een andere supermarkt. En bovendien is het onbeheerd achterlaten van de fiets en de angst voor diefstal slechts een niet bewezen gevoel. Vanuit onze buurt heeft dhr.  B.van Vemde ook bezwaar gemaakt, maar dat was helaas buiten de termijn. Ook de verklaring vanuit het bestuur van de vereniging dat wij het met van Vemde geheel en al eens waren, kwam daarom te laat.

Verbazing

Iedereen die we erover spreken en die voor het eerst hoort over de sluiting is stomverbaasd. De eerste vraag die mensen stellen is dan ook: Waarom doet de gemeente dit? De reden voor sluiting is dat er van de Vereniging van Eigenaren Kroonwerk klachten waren gekomen: het winkelend publiek en de (brom)fietsers zitten elkaar in het vaarwater. Dat leidt tot onveilige situaties.

zie ook artikel in het Dagblad van het Noorden