Nieuws

Toekenning donatie NAM voor aanschaf AED

Maandag 24 december is de buurt AED geïnstalleerd.

De NAM Assen heeft besloten om onze vereniging maar liefst 2700 euro te schenken voor de realisatie van een AED (reanimatiehulp)! Hiernaast is er een gulle buurtbewoner die verder anoniem wil blijven en hiervoor tevens een grote donatie heeft toegezegd.

Over de Actie Steek Energie in de Buurt

Als buurtvereniging hadden we in augustus voor de actie Steek Energie in de Buurt van de NAM namelijk een buurtinitiatief ingediend. De Nam viert met de actie haar 50 jarig jubileum. Op basis van ideeën vanuit de buurt is toen gekozen voor het indienen van een voorstel voor de realisatie van een AED, onderhoud en bijbehorende trainingen voor buurtbewoners.

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten namelijk een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd en daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig.

AED voor de hele buurt

De AED is er niet alleen voor leden maar voor álle bewoners!! De aanschaf van een AED in de Oranjestraat is in samenwerking met buurtaed.nl (Philips en Hartstichting) en de gemeente.