Nieuws

Aanpak grote wateroverlast in Oranjebuurt

Vrijdag 13 mei was er opnieuw sprake van grote wateroverlast in de Oranjebuurt en met name in de Oranjestraat. Een groot deel van de straat stond blank en sommige auto’s en huizen kregen last van overstroming of opkruipend vocht.

Omdat dit de tweede keer was binnen een jaar hebben we als bestuur een brief geschreven aan de gemeente. Deze hebben we in een persoonlijk gesprek overhandigd aan wethouder Booij.

Inmiddels hebben we van de gemeente een schriftelijke reactie ontvangen. De Oranjestraat is een van de vijftien aandachtsgebieden als het gaat om wateroverlast op straatniveau.

De scenario’s voor klimaatontwikkeling waarmee de gemeente tot nu toe heeft gewerkt, blijken inmiddels achterhaald. Net als andere overheden wordt de gemeente overvallen door de snelheid van de ontwikkelingen. Er is hierdoor nog geen geld gereserveerd voor maatregelen buiten de normale rioolvervangingen om. Op dit moment wordt het nieuwe Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan opgesteld waarin voorstellen worden gedaan voor het nemen van maatregelen ter bestrijding van wateroverlast.

Ook heeft de gemeente een adviesbureau gevraagd om de omstandigheden in de Oranjestraat mee te nemen in een breder onderzoek naar onder andere de waterbeheersing in de Roldertunnel.

Halverwege het najaar van 2018 verwachten we meer nieuws. Dan zou de eindrapportage gereed moeten zijn.